Tin tức Bản tin OMC LHC - Đơn xin từ nhiệm phó chủ tịch hội đồng quản trị thường trực

LHC - Đơn xin từ nhiệm phó chủ tịch hội đồng quản trị thường trực

Công bố đơn xin từ nhiệm Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thường trực nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Phan Tấn Thư từ ngày 21/10/2021 theo nguyện vọng cá nhân. <tải về>

Ngày đăng: 22/10/2021, 11:07 am