Tin tức

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014

OMC Báo Cáo Tài Chính Quý 2.2014

File download: OMC_BC_Tai_Chinh_Quy2_2014

Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị 2014

Thông qua quyết định từ nhiệm của ông Ngô Minh Khôi
File download: Biên bản họp hội đồng quản trị 2014

OMC Báo Cáo Tài Chính Quý 1.2014

File download: OMC_BC_Tai_Chinh_Quy1_2014

BC tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2013

File download: BC tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2013

BCTC kiểm toán năm 2013

File download: BCTC kiểm toán năm 2013

Giấy phép điều chỉnh

File download: Giấy phép điều chỉnh

Thông tin công bố

Công ty thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận theo giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK ngày 11/03/2014

Trụ sở chính: Lầu 1, Lô B39, Số nhà 128, Đường số 2, Khu dân cư Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM


1 2 3 ... 13 14 15 16